Основні публікації


Повнотекстові цифрові копії наукових публікацій в електронній бібліотеці НАПН України  

ResearcherID  E-6827-2015
ORCID iD      0000-0002-9594-6602 

Усього опубліковано понад 150 наукових праць, зокрема:

  1. Спірін О. М. Методична система базової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною технологією : монографія / Олег Михайлович Спірін. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 182 с.
  2. Спірін О.М. Основи створення системи електронних бібліотек наукових і навчальних закладів / О.М.Спірін // Електронні інформаційні бібліотечні системи наукових і навчальних закладів: монографія / [Спірін О. М., Іванова С. М., Новицький О. В. та ін.]; за наук. ред. проф. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна. – К. : Педагогічна думка, 2012. – Розд. 2. – С. 65-79.
  3. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти України : кол. монографія / [В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М.П.Шишкіна та ін. ; за наук. ред. В. Ю. Бикова] ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і засобів навч. – К. : Педагогічна думка, 2010. – 160.
  4. Spirin O. The Present-Day Tendencies of Teaching Informatics in Ukraine  // Lecture Notes in Computer Science / Vol. Ed. R.T. Mittermeir: Proceeding. – Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2005. - № 3422. – С. 75–83
  5. Спірін О.М. Критерії і показники якості інформаційно-комунікаційних технологій навчання [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 1(33). – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/788/594
  6. Спірін О.М. Інформаційно-комунікаційні технології моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт [Електронний ресурс] / О. М. Спірін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – № 4(36). – С. 132-152. – Режим доступу : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/890/655

Немає коментарів:

Дописати коментар