Про мене

Прізвище, ім'я, по батькові: Спірін Олег Михайлович 
Дата народження: 21.10.1965 
Місце народження: смт. Попільня, Житомирська область, Україна

Посада: директор Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України 

Освіта: вища, Житомирський державний університет імені Івана Франка, фізико-математичний факультет (1989) 
Спеціальність: математика і фізика, кваліфікація – учитель математики і фізики середньої школи

Науковий ступінь: 

кандидат педагогічних наук (2002 р.), дисертація "Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу"; 
доктор педагогічних наук (2009), дисертація "Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики

Вчене звання: 
доцент кафедри інформатики  (2004); 
професор зі спеціальності 13.00.10 - Інформаційно-комунікаційні технології в освіті (2013);
член-кореспондент НАПН України (2016)

Науково-педагогічна діяльність, професійна діяльність: 

 • асистент (1989), старший викладач (1999), доцент (2003), професор (2009) кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка; 
 • начальник  інформаційного навчально-виробничого центру Житомирського державного університету імені Івана Франка (1998-2007, за сумісництвом); 
 • заступник директора з наукової роботи  Інституту інформаційний технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (2007-2018)
 • головний науковий співробітник відділу комп'ютерно орієнтованих систем навчання і досліджень (з 2015 р. - відділ відкритих освітньо-наукових інформаційних систем) Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України (з 2008, за сумісництвом)

Наукові інтереси і діяльність: 

 • дослідження проблем:  теорії і методики навчання основ інформатики, основ штучного інтелекту; професійної освіти вчителя інформатики; інформаційно-комунікаційних технологій навчання, управління та підтримки наукових досліджень; створення та використання електронних науково-освітніх бібліотечних і відкритих журнальних систем;
 • науковий керівник науково-дослідних та науково-технічних робіт: "Електронна бібліотека вищого закладу освіти, інтегрована в Європейські освітньо-наукові бібліотечні системи" (2007-2008 рр.), "Науково-організаційні засади забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору бібліотек наукових і навчальних закладів Академії педагогічних наук України" (2009-2011 рр.), "Система науково-організаційного і технологічного забезпечення розвитку мережі електронних бібліотек установ НАПН України" (2012-2014 рр.); "Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу" (2015-2017 рр.)
 • виконавець науково-дослідних та науково-технічних робіт"Науково-методичні засади створення засобів інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти" (2006-2008 рр.); "Система інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів, вчителів і керівників загальноосвітніх навчальних закладів для нормативного забезпечення та стандартизації дистанційного навчання" (2009-2010 рр.); "Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників" (2018-2021 рр.) 
 • науковий керівник захищених дисертацій (наукова школа "Електронні відкриті системи та інформатична підготовка вчителя"): 
  • ступінь кандидата наук: "Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ - початок ХХІ століття)" (Пастовенський О.В., 2009), "Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти" (2011, Колос К. Р.), "Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі" (2012, Ковальчук В.Н.), "Методика навчання програмування учнів класів технологічного профілю на основі використання мови C#" (2014, Шевчук П.Г.), "Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук" (2015, Іванова С.М.), "Система DSpace як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики" (2015, Олексюк О.Р.),  "Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті" (2016, Грабовський П.П.)
  • ступінь доктора наук: "Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу" (2016, Литвинова С.Г.), «Теоретико-методичні засади проектування і використання комп'ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти» (2017, Колос К.Р.), "Теоретико-методичні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну" (2017, Корчевський Д.О. ) 
 • науковий керівник досліджень аспірантів та докторантів: докторантів - 1, аспірантів - 2
 • науковий консультант всеукраїнських дослідно-експериментальних робіт: «Хмарні сервіси в освіті» на базі загальноосвітніх навчальних закладів України (2014-2017 рр.); «Науково-методичні засади формування мережецентричного середовища «Музейна планета» у загальноосвітніх навчальних закладах» (2017-2020 рр.)
 • робота в спеціалізованих вчених радах із захисту докторських дисертаційзаступник голови спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, з 2010 р. по цей час); член спеціалізованих вчених рад зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2010-2012 рр.; Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, з 2015 р. по цей час) 

Членство у редакційних колегіях або редакціях наукових видань: 

Членство у наукових і громадських організаціях, товариствах, наукових об’єднаннях, комісіях, робочих групах: 
 • голова науково-методичної комісії з інформатики Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (з 2011 р. по цей час)
 • вчений секретар Наукової ради НАПН України з інформатизації освіти і науки (з 2015 р. по цей час)
 • член робочої групи Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень при НАН України щодо формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція і кооперація зусиль бібліотек та інформаційних центрів України (2014-2015 рр.)
 • заступник керівника постійно діючого Всеукраїнського науково-методичного семінару «Системи навчання і освіти в комп'ютерно орієнтованому середовищі» (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ)
 • член робочої групи Міністерства освіти і науки України з питань впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті за Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року (2011-2014 рр.)
 • член Міжвідомчої робочої групи з узгодження науково-методичних і технічних пропозицій національного проекту «Відкритий світ» – створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв'язку четвертого покоління (4G)» щодо використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2012-2013 рр.)

Нагороди: 
Почесні грамоти Житомирського державного університету імені Івана Франка, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, нагрудний знак "Відмінник освіти" МОН України, нагрудний знак "Ушинський К.Д" НАПН України.

Немає коментарів:

Дописати коментар